Administrare Asociații de Proprietari

Administrare Asociații de Proprietari

Administrare Asociații de Proprietari

• întocmirea listelor de plată
• întocmirea Registrelor Jurnal, Casă și Bancă
• realizarea si actualizarea Registrelor de Evidentă Fond Rulment și Fond Repartiții
• întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale
• încasarea cotelor de întreținere aferente fiecărei unităti locative
• întocmirea statelor de plată pentru remunerații Asociației
• întocmirea foilor de vărsămant / ordine de plată
• întocmirea referatelor de necesitate și prezentarea ofertelor, privind intervențiile la părțile
comune solicitând acordul Comitetului și/sau Președintelui pentru intervenții
• supunerea în atenție Comitetului Executiv al Asociației de Proprietari a ofertelor pentru
efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații în conformitate cu procedura prevazută de
statutul Asociației
• întocmirea referatelor de necesitate și prezentarea ofertelor, privind intervențiile la părțile
comune solicitând acordul Comitetului și/sau Președintelui pentru intervenții
• afișarea listelor lunare de plăti – în urmă aprobării date de către cenzorul Asociației și
Președinte a listelor de încasare a cotelor de întreținere
• verificarea periodică a contoarelor de apă din apartamente
• verificarea functionării corespunzătoare a instalațiilor electrice de pe părțile comune
• plată facturilor către furnizorii de utilităti și prestatorii de servicii
• efectuarea plătii personalului angajat al Asociației
• distribuirea la fiecare cutie postală, lunar, fișa analitică a apartamentului (în funcție de situația
financiară asociației), precum și a tipizatelor specifice activității administrative (fise citiri
indecși apometre,fise caldură, etc.)
• acces online pentru proprietari

 

Distribuie pe:

Call Now ButtonSUNĂ-NE!